Lưu ý này: trong bài có muối dẫn cái nóng ấm xuống thận rồi vì vậy không sợ bốc hỏa hay “gừng buổi tối là thạch tín” làm cho ngu đần như thầy thuốc ngu phát biểu. Thiên hạ đang đồn ầm lên là có một thầy rất giỏi ông ạ ! bệnh gì cũng chữa được, tất tần tật; vi…