Năm 1986 tôi làm thu mua hoa quả chế biến xuất khẩu trong đó có mặt hàng dứa tươi. Trong những ngày nằm chờ nhận hang ở các nông trường trồng dứa, tôi phát hiện ra một điều người dân nơi đây không có ai bị sỏi thận, sỏi mật. Đến những năm 1995 tôi quay lại các Nông trường…