10 nguyên tắc vàng nuôi con khỏe của Bác Hùng Y – Hàng rào bê tông 1 – TẮM CHO BÉ: Dưới 3 tháng tắm trước 10h – dưới 6 tháng tắm trước 12h – dưới 1 tuổi tắm trước 15h. dưới 3 tuổi tắm trước 17h dưới 5 tuổi tắm trước 17h30. Tắm muộn hơn rất dễ bị sổ…

1 – TẮM CHO BÉ: Dưới 3 tháng tắm trước 10h – dưới 6 tháng tắm trước 12h – dưới 1 tuổi tắm trước 15h. dưới 3 tuổi tắm trước 17h dưới 5 tuổi tắm trước 17h30. Tắm muộn hơn rất dễ bị sổ mũi, cảm, ho. Nếu bé đi học mẫu giáo, nhà trẻ, đón về tắm ngay rồi…