Để chữa ho, sổ mũi hay cảm mạo bạn có thể làm cho bé từ 30 ngày trở lên. Da bàn chân dầy nên không sợ phỏng hay bỏng vì dầu nóng. Bạn có thể dùng bất cứ loại dầu gió nào cũng được. Mới bị chỉ làm 1 lần là khỏi. BỊ lâu cũng chỉ 2 – 3 tôi là…